Εγγύηση Aviek

ΕΓΓΥΗΣΗ AVIEK

Βασιζόμαστε στην ποιότητα όχι μόνο των προϊόντων μας, αλλά και σε ολόκληρη τη διαδικασία μας από το υλικό και τον σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή και την εγκατάσταση προκειμένου να προσφέρουμε πέντε χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα μας. Άλλωστε, πάντοτε ήταν στην κορυφή της ατζέντας μας να εξασφαλίζουμε ασφάλεια και αξιοπιστία για τους πελάτες μας και αυτό το επιβεβαιώνουμε γραπτώς με την εγγύηση μας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η AVIEK εγγυάται ότι τα  προϊόντα που προσφέρει είναι απαλλαγμένα από ελαττωματικά υλικά  και κακοτεχνίες κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. Η AVIEK θα επισκευάσει ένα ελαττωματικό εξάρτημα ή θα το αντικαταστήσει με ένα καινούργιο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η πενταετής εγγύηση ισχύει για τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος/ανελκυστήρα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν συνεργάτη της AVIEK ο οποίος συντηρεί τακτικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το αναβατόριο/ανελκυστήρα, και όλα τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα ή αναλώσιμα πρέπει να είναι γνήσια ανταλλακτικά της AVIEK.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ιδιοκτήτης του αναβατορίου/ανελκυστήρα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει αναθέσει σε πιστοποιημένο συνεργείο την συντήρηση και να λαμβάνει έγγραφη απόδειξη ότι ο συντηρητής τηρεί τη διαδικασία συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της AVIEK.

Κατεβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εγγύησης Προϊόντος της AVIEK για περισσότερες πληροφορίες.