Εξωτερικοί ανελκυστήρες χωρίς φρεάτιο

0.15 m/s

Easy Lift Cabin

14000€
14000€
16000€
22000€
28000€
31000€
0.10 m/s

Easy lift platform glass

11000€
11000€
16000€
22000€
28000€
31000€
0.610 m/s

Easy lift cabin S

16000€
16000€
17000€
22000€
28000€
31000€