Εξωτερικοί ανελκυστήρες χωρίς φρεάτιο

0.15 m/s

Easy Lift Cabin