Διαθέσιμο κεφάλαιο επένδυσης
Διαθέσιμο κεφάλαιο επένδυσης - slider
600016000
Πόσους ορόφους θέλετε να εξυπηρετήσετε;
Πόσους ορόφους θέλετε να εξυπηρετήσετε;

Προσοχή!
1. Οι τιμές αφορούν περιπτώσεις έως 1 όροφο(3.5 μέτρα διαδρομή)
2. Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά αλλά οι τιμές είναι ενδεικτικές χωρίς ΦΠΑ 13% ή 24% και δεν περιλαμβάνεται η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, η εγκατάσταση και τυχόν οικοδομικές εργασίες.

0.10 m/s

Easy lift platform

0.10 m/s

Face lift