ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Μελέτη και σχεδιασμός αναβατόριου φορτίων 2000 kg
January 25, 2019

Μελέτη και σχεδιασμός επικλινούς αναβατορίου φορτίων

EPIKLINES ANAV FORTION KOROPI 576 298 2

Αναβατόριο φορτίων επικλινές

Σχεδιάζεται ανελκυστήρας/αναβατόριο πλαγιάς/επικλινές για τη μεταφορά φορτίων με οφέλιμο φορτίο ανύψωσης 500 kg ο οποίος μπορεί να μεταφέρει μια ευρωπαλέτα. Η στήριξη θα γίνει σε τοιχείο σκυροδέματος και στο έδαφος με ειδικές μεταλλικές κολόνες. Η μελέτη περιλαμβάνει και πρόβλεψη για την ταυτόχρονη διέλευση προσωπικού με ασφάλεια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
– Ανυψωτική Ικανότητα 500 kg
 – Διαδρομή 13 μέτρα
 -Κίνηση μηχανική με ηλεκτρομειωτήρα inverter
 -Αρπάγη ακινητοποίησης και περιοριστής ταχύτητας
 – Σήμανση λειτουργίας
 – Λειτουργία χειροκίνητη
– Πιστοποιητικό CE
Ανελκυστήρας φορτίων επικλινές/πλαγιάς βιομηχανίας – αποθήκης / αναβατόριο φορτίων επικλινές/πλαγιάς βιομηχανίας – αποθήκης /