"Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε να κατανοήσετε ποιά είναι η Aviek engineering
με μια σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία μας. Οι αρχές μας εμπνέονται από την αγάπη για
τη μηχανολογία, την οποία δεν προσεγγίζουμε στυγνά επαγγελματικά αλλά με την αφοσίωση
του επαγγελματία, με γνώμονα όχι τόσο την αμοιβή αλλά την αγάπη για δημιουργία και την ανάγκη
για έκφραση. Είναι όταν η επιστήμη και η τεχνογνωσία συνοδεύονται από έμπνευση και πάθος.
Η ομάδα μας

Η Εταιρεία


Η εταιρεία Aviek Engineering κατασκευάζει και εμπορεύεται ανυψωτικά μηχανήματα (αναβατόρια/ανελκυστήρες) τα οποία ειδικεύονται στη μεταφορά και ανύψωση προσώπων και ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

Τα προϊόντα μας εναρμονίζονται με τις Οδηγίες μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από εμάς στην Ελλάδα και διατίθενται μέσω ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών που καλύπτουν όλη την επικράτεια και αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους.
Η βασική στρατηγική μας στηρίζεται στη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνουμε τη διάθεση προϊόντων στον τελικό καταναλωτή με τις καλύτερες προδιαγραφές και τιμές.

Μελέτη, σχεδιασμός και έλεγχος νέων
μηχανημάτων

Τα προϊόντα σχεδιάζονται, ελέγχονται και δοκιμάζονται από τους μηχανικούς της εταιρείας Aviek οι οποίοι ανήκουν στο Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R&D). Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το μηχάνημα κατασκευάζεται για να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές και ο έλεγχος λειτουργίας. Στη συνέχεια, εάν δεν απαιτηθούν βελτιώσεις, γίνονται δοκιμές στη λειτουργία και την αντοχή του και, τέλος, ξεκινά η διαδικασία παραγωγής.

Η δημιουργία νέων μηχανημάτων είναι δικό μας μέλημα κι ευθύνη.

Κατασκευή

Η κατασκευή των μηχανημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας με σκοπό να ελέγχουμε όλα τα στάδια της κατασκευής και να εξασφαλίζουμε την παραγωγή άρτιων τελικών προϊόντων.

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση διεκπεραιώνεται από εξειδικευμένα συνεργεία εγκατάστασης ανυψωτικών μηχανημάτων και ακολούθως προς τις ειδικές οδηγίες του κάθε μηχανήματος. Καλύπτουμε τις εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

εγγραφείτε στο
newsletter
για να μαθαίνετε
όλα τα νέα της
Aviek