Μηχανικές θέσεις στάθμευσης

Ανυψωτικά μηχανήματα αυτοκινήτων

FP 1H

ανυψωτικό μηχάνημα υπογειοποίησης αυτοκινήτων ή μεταφοράς για ένα όροφο. Η χρήση του είναι διπλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

είτε για την αποθήκευση αυτοκινήτου στην αυλή μιας κατοικίας με σκοπό την οικονομία χώρου είτε ώς ανελκυστήρας ο οποίος δε χρειάζεται να έχει οδηγούς στο επίπεδο 0


Περισσότερα

BP / GP

θέση στάθμευσης για ένα ή δύο αυτοκίνητα με τη δυνατότητα διέλευσης κάτω από το μηχάνημα ή τη προσαρμογή κινούμενης πλατφόρμας για τη δημιουργεία δυο επιπλέον θέσεων στάθμευσης.

το πλεονέκτημα είναι ότι το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχον υπόγεια χωρίς την απαίτηση μεγάλου ύψους οροφής.


Περισσότερα

EP N0

Διπλή μηχανική στάθμευση με δύο επίπεδα αυτοκινήτων για τη στάθμευση 2,4 και 6 αυτοκινήτων.

Το πλεονέκτημά του ειναι ότι απαιτεί χαμηλό βάθος φρεατίου και χαμηλό ύψος οροφής με αποτέλεσμα να μπορεί να προσαρμοστεί σε απαιτητικά υπόγεια με χαμηλό ύψος.


Περισσότερα

RP-0H

συμβατική θέση στάθμευσης ένός, δύο ή τριών θέσεων στάθμευσης με την εναλλαγή ράμπας.

η συγκεκριμένη λύση έχει εφαρμογή σε κατοικίες που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη ταυτόχρονη κατασκευή ράμπας που οδηγεί στο υπόγειο καθώς και χώρου διεύλευσης στο πάρκινγ του ισογείου.


Περισσότερα