Easy lift platform Εξωτερικό αναβατόριο ΑΜΕΑ ,με ανοιχτή πλατφόρμα.
Easy lift platform
0.10 m/s
Face lift Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης για ΑΜΕΑ .Τοποθετείται εξωτερικά ή εσωτερικά σε κτίρια χωρίς πρόβλεψη ανελκυστήρα.
Face lift
0.10 m/s