Εχω φρεάτιο ανελκυστήρα

Aviek ανελκυστήρες κάλυψη ορόφου σε 7 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα 0.50 m/s , Κάλυψη ορόφου σε 7 δευτερόλεπτα
Aviek ανελκυστήρες κάλυψη ορόφου σε 22 δευτερόλεπτα .
Ταχύτητα 0.15 m/s , Κάλυψη ορόφου σε 22 δευτερόλεπτα